มาตราฐานและคำมั่นสัญญาของเรา

ที่ Wellness สุขภาพของสัตว์เลี้ยงคือสิ่งสำคัญที่สุด เราจึงได้พัฒนาโปรแกรมรับประกันคุณภาพเพิ่มเติมขึ้น เพื่อรับรองให้คุณมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและความสมดุลของสินค้าทั้งหมดของเรา

พันธกิจของเราคือการส่งมอบอาหารสัตว์เลี้ยงสูตรครบถ้วนที่คัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ พัฒนาอย่างรอบคอบโดยใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อผลลัพธ์ชั้นเลิศ เราดูแลคู่ค้าทุกรายให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานขั้นสูงอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เหนือกว่าข้อกำหนดของ FDA อีกทั้งเรายังไม่เคยหยุดคิดและคอยมองหาสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ เพราะเราเชื่อว่าอาหารสัตว์เลี้ยงก็ต้องมีความพิถีพิถันไม่แตกต่างจากอาหารสำหรับคน ดังนั้น อาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการชั้นยอดคือแรงปรารถนาที่คอยผลักดันให้เราเดินหน้าต่อไป.

คุณภาพในทุกขั้นตอน

เราออกแบบกระบวนการผลิต รวมถึงกรรมวิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียดอ่อน เพื่อให้อาหารยังคงคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด สะอาดปลอดภัย รวมถึงมีรสชาติที่อร่อย อาหารทุกสูตรจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารอย่างครบถ้วน มีความสมบูรณ์และสมดุลเพื่อช่วยบำรุงสุขภาพของสัตว์เลี้ยงทั้งทางร่างกายและจิตใจ.

ส่วนผสมที่ครบถ้วนสำหรับสุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัย

เราตั้งใจคัดสรรเฉพาะส่วนผสมชั้นเลิศที่ช่วยบำรุงสุขภาพของสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรง รักษาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงเสริมสร้างการใช้ชีวิตที่ดีในลักษณะองค์รวม ดังนั้น อาหารของเราจึงปราศจากสารปรุงแต่งรสชาติ สารกันบูด หรือสารเคมีใดๆ ที่ไม่มีประโยชน์ ทั้งนี้ สิ่งที่เรามุ่งเน้นคือการเลือกใช้แต่ส่วนผสมสำคัญเท่านั้นและไม่มีการเพิ่มเติมสิ่งอื่นใดที่มากเกินความจำเป็น โดยเป็นส่วนผสมที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารผ่านกรรมวิธีคัดสรรที่เข้มงวดและใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดภัยซึ่งคุณสามารถไว้วางใจได้อย่างเต็มที่

ร่วมมือกับคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดเท่านั้น

ด้วยความปรารถนาที่ต้องการนำเสนออาหารสัตว์เลี้ยงที่ยอดเยี่ยมที่สุด เราจึงใส่ใจในการคัดเลือกและร่วมงานกับคู่ค้าที่เชื่อถือได้มากที่สุดเท่านั้น โดยวัตถุดิบที่ได้รับจากคู่ค้าเหล่านี้จะต้องมีคุณภาพชั้นเลิศ ผ่านมาตรฐานการทดสอบ เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อยู่เสมอ

โปรแกรมความปลอดภัยทางอาหารที่เป็นเลิศ

มาตรฐานขั้นสูงและแนวทางปฏิบัติที่เข้มงวดถูกนำมาใช้กำกับในทุกรายละเอียดของขั้นตอนการผลิต เพื่อปกป้องคุณค่าทางโภชนาการให้มีความสมบูรณ์และความปลอดภัยสูงสุด เครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชิ้นได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกหลักสุขอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆ นอกจากนี้ เรายังเลือกใช้เครื่องบรรจุและบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อรักษาความสดใหม่ของสินค้า มีการตรวจสอบระดับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษาให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพราะเราเชื่อว่ามาตรการที่เรานำมาใช้เหล่านี้จะช่วยให้อาหารที่เราส่งมอบให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณมีความปลอดภัยและดีเลิศที่สุดโดยปราศจากข้อสงสัย

สินค้าของเราทุกสูตรมีมาตรฐานตรงตาม หรือ สูงกว่าเกณฑ์ “มาตรฐานด้านความปลอดภัยและโภชนาการอาหาร” ของ FDA ในขณะเดียวกัน โรงงานผลิตทั้งสามแห่งของเราก็ยังผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางอาหาร BRC ด้วยระดับคะแนนสูงสุด AA อีกด้วย เราขอให้สัญญาว่าจะพัฒนาสินค้าอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยการค้นคว้าทดสอบและมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้สินค้าของเราดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ

เราปฏิบัติตามคำแนะนำของ FDA อย่างเคร่งครัดในการคัดเลือกวัตถุดิบและในกระบวนการผลิตอาหาร รวมถึงมีการทดสอบหาค่าสารพิษ เชื้อโรค และโลหะหนักอยู่เป็นประจำ ที่เราทำเช่นนี้ก็เพราะตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงของแร่ธาตุและโลหะตามธรรมชาติในอากาศ ดิน หรือน้ำแค่เพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระทบต่อการดูดซึมของพืชและสัตว์ได้ ปริมาณที่แปรเปลี่ยนแม้เพียงเศษเสี้ยวก็อาจจะเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง กระบวนการตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดจึงช่วยให้คุณสามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดในอาหารสัตว์เลี้ยงของเราคุณสามารถดูผลการทดสอบค่าโลหะหนักได้ที่นี่