FAQs

ถาม: หากต้องการเปลี่ยนจากอาหารเดิมที่เคยให้กับสุนัขหรือแมวมาเป็นอาหารของ Wellness ฉันต้องทำอย่างไร? 

ตอบ: วิธีที่ดีที่สุดควรเริ่มจากการผสมอาหารใหม่ส่วนหนึ่งรวมกับอาหารเดิม แล้วค่อยๆ เพิ่มสัดส่วนขึ้นจนทดแทนได้ทั้งหมด ซึ่งวิธีนี้มีความสำคัญมากในกรณีที่อาหารใหม่อย่าง Wellness มีรสชาติที่ดีกว่าอาหารเดิม เพราะการผสมอาหารจะทำให้สัตว์เลี้ยงปรับตัวกับรสชาติใหม่และผลีผลามกินอาหารใหม่ในปริมาณที่มากเกินพอดี 

หากไม่สะดวกในการผสมอาหาร คุณยังสามารถทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:

  • แบ่งอาหารเป็นมื้อย่อยๆ โดยให้อาหารในปริมาณที่น้อยลงแต่บ่อยครั้งขึ้น เพื่อลดโอกาสในการกินอาหารปริมาณมากเกินไปในคราวเดียว ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างปกติและอุจาระมีลักษณะเป็นก้อน วิธีนี้เหมาะมากสำหรับสุนัข/แมวในช่วงวัยเด็กและสูงวัย 
  • เติมน้ำอุ่นลงไปเพื่อช่วยให้อาหารนิ่มลง 
  • เติมกรดช่วยย่อยตามธรรมชาติ เช่น ข้าวกล้องต้มสุก หรือ ฟักทองกระป๋องแบบปราศจากน้ำตาล 

ถาม: อาหารของ Wellness สามารถเก็บรักษาได้นานแค่ไหน? 

ตอบ: อาหารเม็ดของ Wellness สามารถเก็บรักษาได้ 18 เดือนนับจากวันที่ผลิต ส่วนอาหารกระป๋องสามารถเก็บรักษาได้ 3 ปีนับจากวันที่ผลิต ในขณะที่อาหารแบบถ้วยสามารถเก็บรักษาได้ 2 ปีนับจากวันที่ผลิต 


ถาม: คำว่า “ธรรมชาติ” ในสินค้าประเภทอาหารสัตว์มีความหมายว่าอะไร? 

ตอบ: คำว่า “ธรรมชาติ” หมายถึงการใช้ส่วนผสมที่ได้มาจากพืช, สัตว์ และแร่ธาตุต่างๆ ในสูตรอาหาร โดยอาหารของ Wellness จะไม่มีการใส่สี สารปรุงแต่ง หรือสารกันบูดใดๆ เพิ่มเติม 


ถาม: เมื่อเปิดกระป๋องอาหารแล้ว จะสามารถเก็บอาหารในตู้เย็นได้นานแค่ไหน ?

ตอบ: ถ้าอาหารกระป๋องนั้นได้รับการปิดฝาหรือผนึกไว้เป็นอย่างดี จะสามารถเก็บได้ 3-4 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความสะอาดภายในตู้เย็น ยิ่งอาหารสัมผัสอากาศภายนอกมากเท่าใด คุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยก็จะยิ่งได้รับผลกระทบมากตามไปด้วย 


ถาม: บรรจุภัณฑ์ของอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเปียกเป็นแบบ BPA-Free ทั้งหมดหรือไม่? 

ตอบ: ในปัจจุบันถ้วยพลาสติกและกระป๋องทั้งหมดของ Wellness เป็นแบบ BPA-Free หมดแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้สินค้าขนาด 12.5oz และ 13.2oz เป็นสินค้าชุดสุดท้ายที่เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบ BPA-Free ในเดือนมีนาคม 2021 


ถาม: ทำไมบางครั้งสินค้าของ Wellness จึงมีความแตกต่างของขนาด, รูปร่าง, สี, เนื้อสัมผัส, หรือกลิ่น? 

ตอบ: สินค้าของ Wellness นั้นผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ในบางครั้งคุณจึงอาจสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในเนื้อสัมผัส, สี, รูปร่าง, หรือกลิ่นบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของสินค้าที่ผลิตจากส่วนผสมตามธรรมชาติ เพราะวัตถุดิบในแต่ละรอบฤดูกาลและกระบวนการผลิตอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่โปรดมั่นใจว่าสินค้าของเราทั้งหมดได้รับการควบคุมดูแลให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด มีรสชาติอร่อยถูกปาก และสะอาดปลอดภัยเสมอ 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยงแบบกระป๋อง กรุณาดูที่ How Wellness Natural Canned Food is Made.


ถาม: เหตุใดการระบุระดับ Guaranteed Analysis (GA) สำหรับโภชนาการบางข้อก็อยู่ในระดับสูงสุด ในขณะที่บางข้ออยู่ในระดับต่ำสุด? คุณมีวิธีเลือกรับประกันอย่างไร?

ตอบ: ระดับสูงสุดและระดับต่ำสุดนั้นเป็นการอ้างถึงค่าโภชนาการที่กำหนดขึ้นโดย AAFCO โดยข้อที่บังคับให้ต้องระบุการรับประกันสำหรับอาหารสัตว์นั้น ได้แก่ โปรตีนรวม, ไขมัน, ใยอาหาร, และความชื้น

  • โปรตีนจะต้องระบุโดยอ้างอิงระดับต่ำสุดเสมอ
  • ไขมันจะต้องระบุโดยอ้างอิงระดับต่ำสุดเสมอ
  • ใยอาหารจะต้องระบุโดยอ้างอิงระดับสูงสุดเสมอ
  • ความชื้นจะต้องระบุโดยอ้างอิงระดับสูงสุดเสมอ

ในขณะที่โภชนาการเหล่านี้มีแนวทางการระบุระดับที่ควบคุมโดย AAFCO การระบุค่าโภชนาการอื่นๆ อาทิ เถ้า เราจะระบุโดยรับประกันค่าสูงสุด, วิตามิน แร่ธาตุ และจุลลินทรีย์ที่มีชีวิตต่างๆ (โปรไบโอติกส์) เราจะระบุโดยรับประกันค่าต่ำสุด ทั้งนี้ เรารู้สึกภูมิใจมากที่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพียงรายเดียวที่สามารถรับประกันระดับโปรไบโอติกส์ในอาหารชนิดเม็ดได้ เพราะโปรไบโอติกส์มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์เลี้ยง


ถาม: หากต้องการทราบเกี่ยวกับวัตถุดิบหรือส่วนผสมที่ใช้เพิ่มเติม จะต้องทำอย่างไร?

ตอบ: คุณสามารถดูได้จาก ส่วนผสมของเรา หรือติดต่อเพื่อสอบถามได้ที่ marketing@pet2go.net วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 - 17:30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)


ถาม: เมื่อเปิดกระป๋องอาหารแล้ว จะสามารถวางทิ้งไว้ได้นานเท่าไร?

ตอบ: เราแนะนำให้เปิดทิ้งไว้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของบริเวณโดยรอบประกอบด้วย เช่น ความร้อน, ความชื้น, แสงแดด, และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ส่งผลต่อสภาพอาหาร ทั้งนี้ สำหรับอาหารชนิดเปียกเมื่อเปิดฝาแล้ว ควรจะให้สัตว์เลี้ยงทานทันทีที่อุณหภูมิห้อง หากมีอาหารเหลือให้เก็บใส่ภาชนะที่ปิดมิดชิดและไว้ภายในตู้เย็นเสมอ